SLA/DLP

SLA

Stereolithography – טכנולוגיה בה הבמה עליה יודפס המוצר שקועה בתוך מיכל שקוף שמכיל תמיסה פוטופולימרית, באופן שמותיר שכבת תמיסה דקה בלבד על המשטח העליון של הבמה.

קרן לייזר ממצקת את הפולימר על הבמה באזורים המתוכננים ויוצרת את השכבה הראשונה. בתום שלב זה הבמה עולה מעט והשכבה השנייה נוצרת – וכן הלאה. בתום התהליך הפריט המודפס עובר הקשחה באמצעות קרינת UV לשיפור תכונותיו המכניות.

DLP

טכנולוגיית Digital Light Processing מבוססת, כמו טכנולוגיית SLA, על תגובה פוטופולימרית. בטכנולוגיה זו, מתבצעת הקרנה לכל שכבה באופן שגורם לה להתקשות מיידית ולכל זמן ההדפסה קצר יותר מאשר גישת ה-SLA. בתום ההדפסה נדרש תהליך הקשחה ב-UV.