dynaedge מחשבים לבישים בטכנולוגיית מציאות רבודה

dynabook המיוצגת בישראל על ידי מפעיל, מובילה את הפרויקט החדשני dynaedge – מחשבים לבישים בטכנולוגיית Augmented Reality המשולבים במסגרת משקפיים ומיועדים ליישומים בהם המשתמשים נדרשים לידיים חופשיות: רופאים מנתחים, טכנאים, מחסנאים ועוד.

באמצעות גישת "See-What-I-See" של מערכת Dd המשתמשים מקבלים מידע קריטי בזמן אמת לביצוע משימות שונות. הם יכולים ללכוד ולהקליט נתונים, או להזרים אותם מהשטח אל מומחה מרוחק או אל יישום ייעודי ולקבל הדרכה, הוראות עבודה, ייעוץ ו/או נתונים בתקשורת קולית וחזותית מידית.