אחריות מורחבת ובלתי מתפשרת. RG-Reliability Guarantee