מתוכננת להיות יעילה ואמינה

מספקת תפוקה בשחור-לבן בכמות גבוהה ובמהירויות של עד 96
עמודים בדקה ( 96 PPM ) ומעניקה לך את האיכות והאמינות
הנדרשות לך בניהול ההדפסות היומיות שלך