יכולת מוכחת בניהול וביצוע פרויקטים ארגוניים ולאומיים בתחום המחשבים הניידים