תוכנות לעיצוב מדבקות ברקוד

תוכנות ייעודיות להפקת מדבקות ברקוד עם אפשרות לעיצוב מותאם אישית: הוספת לוגו, תמונה, נתוני המוצר ועוד. התוכנות המשווקות ע"י קבוצת מפעיל ידידותיות לשימוש, מתממשקות למערכות ארגוניות שונות וביניהן:  PRIORITY, SAPועוד ומשרתות בהצלחה חברות בתחומים התעשייה, המסחר, הלוגיסטיקה, הרפואה והמזון.

  • BT16-ULTRALITE – תוכנה בסיסית לעיצוב מדבקות בסיסית ללא מידע משתנה, הניתנת להתקנה בכל תחנת עבודה
  • BT16 PRO – תוכנה לעיצוב מדבקות מידע משתנה בקבציEXCEL  ו-TXT. ניתנת להתקנה בתחנה אחת, ללא הגבלת במספר המדפסות
  • BT16-A350 – תוכנה רשתית. הרישיון מותקן על שרת מקומי ומוגבל לכמות מדפסות לפי דרישה וללא הגבלת תחנות

BT16-EA350 – תוכנת .WEB הרישיון מותקן על שרת מרוחק, מוגבל לכמות מדפסות לפי דרישה וללא הגבלת תחנות