ניהול מסמכים סרוקים

חטיבת הפתרונות במפעיל מציעה מגוון כלים מתקדמים לניהול מסמכים סרוקים בארגון או בענן,

אשר הופכים את מלאכת סריקת המסמכים וההתממשקות לארכיון הדיגיטלי הארגוני לקלה ויעילה מתמיד:

 • סריקה אוטומטית של מסמכים לדוא"ל
 • קריאה וזיהוי של מסמכים כגון תעודות משלוח או חשבוניות באמצעות ברקוד או QR ושיוכם ללקוחות או למערכות מידע אחרות בארגון
 • עיבוד אוטומטי וטיוב מסמכים – כולל ניקוי כתמים
 • יישור מסמכים שנסרקו הפוך
 • הפרדת מסמכים עתירי תוכן לדפים בודדים בשעת הסריקה
 • מספור רציף למסמך סרוק המאחד מסמכים ממקורות שונים
 • מערכת OCR לפיענוח תמונת טקסט ויצירת שכבת טקסט חי

סריקה, ארכוב וזיהוי המסמך הדיגיטאלי

 • סריקת מסמכים באמצעות סורק לתיקייה "חמה" מוגדרת מראש (Hot folder).
 • עיבוד התמונה הסרוקה (OCR/BARCODE) והפיכתה לקובץ הניתן לזיהוי ועריכה טקסטואלית. (קורא, מזהה גם ברקוד)
 • המערכת מאפיינת מסמכים לפי תבניות קבועות ומיקומי פרמטרים המוגדרים מראש על הדף כגון: מספר חשבונית, דגם, מודל, מספר סידורי, תאריך/שעה וכו'.
 • יצירת קבצים המשויכים לאותו פרמטר, כולל יצירת שם הנשמר בהתאם.
 • המערכת מאפשרת להוסיף Watermark על גבי המסמך.
 • במידה והמערכת מזהה מסמך עם פרמטר קיים, היא תוסיף אותו לקובץ הקיים.
 • המערכת מייצרת דוח המפרט את הקבצים שנוצרו עם הפרמטרים שזיהתה, עם תאריך הסריקה ועם מספר העמודים שנסרקו לכל קובץ.

מטרת המערכת – הפיכת ארכיון נייר פיזי לארכיון דיגיטאלי

יתרונות המערכת

 • יצירת סביבת עבודה ירוקה
 • חסכון בשטח אחסון משרדי