ניהול, הדפסה וחיוב לקוחות

רכזו את החיובים החודשיים למסמכים שנשלחו לענן באמצעות המחשב או הסמארטפון והודפסו, בבתי ספר, במוסדות אקדמיים, בארגונים עסקיים ובחללי עבודה משותפים, באמצעות פתרונות הניהול, ההדפסה וחיוב הלקוחות של חטיבת הפתרונות במפעיל.

פתרונות אלו מאפשרים לכם לשייך כל עבודת הדפסה שבוצעה לתלמיד, לסטודנט, לעובד, לחטיבה, לפרויקט, או למשתמשים מזדמנים ולקבל את התשלום תמורתה באמצעות ארנק אלקטרוני או קרדיט שהוטען מראש בארנק האלקטרוני.